Sensor temperatury

Krótki film reklamowy promująca sensor temperatury z monitoringiem i powiadomieniami online, początek serii? – Star-up e-sensor

01

Film.

02

Przykładowa klatka.

03

Przykładowa klatka.

04

Przykładowa klatka.

05

Przykładowa klatka.