“LinguaLand”

Projekt ilustracji i animacji do aplikacji dla dzieci do nauki języków „LinguaLand” – YDP SA.

01

Przykładowe ekrany.