Interaktywny system motywujący

Koncepcja interaktywnego systemu motywującego dla dzieci korzystających z kursu matematyki do Szkół Podstawowych – Learnetic SA.

01

Przykładowe ekrany